Startsiden

Norske Moseprodukter AS eksporterer dekorasjonsmose til store deler av verden, med Sentral-Europa og Skandinavia som det største markedet.

Råstoffet vi benytter har hatt mange forskjellige markedsnavn, men det korrekte latinske navnet er cladonia stellaris og det norske navnet er kvitkrull.

Naturlig, viltvoksende kvitkrull (lav) fra norske skog- og fjellområder har vært brukt til dekorasjoner i hundrevis av år. Navnet mose blir heretter brukt på kvitkrull og lav da dette er det lokale navnet som brukes på produktet. I vår tid brukes mose til langt mer enn kranser.

I takt med denne utviklingen har Norske Moseprodukter AS lagt vekt på å utvikle et dekorasjonsmateriale som gir rom for friere utfoldelse i form og farger enn ubearbeidet mose.

Vi høster mosen i de store skogsområdene i Østerdalen og en miljøvennlig og forsiktig utnyttelse er svært viktig. Skogbunnen er sårbar og derfor etterlater vi oss så få spor som mulig.
Mosen blir bearbeidet for å holde seg myk og er derved behagelig å jobbe med.

Velkommen til en verden av muligheter!